De opening van de officiele herdenkingsweek van de rampen van 1666 was memorabel. Op 19 augustus 2016 voer een delegatie van Terschelling, bestaande uit het College van burgemeester en wethouders, het bestuur van de stichting 1666-2016 Terschelling en genodigden naar Vlieland om daar de opening bij te wonen. Vervolgens gingen de Terschellingers en de betrokken Vlielanders naar Terschelling om de openingsdag verder af te werken. Na een Captains Dinner op de fameuze sleepboot de Holland was er een korte plechtigheid in de Westerkerk te West-Terschelling. Via het net geopende monument om de brandlaag zichtbaar te maken liep het gezelschap naar de Brandaris. Daar volgde een spectaculaire videomapping show op de Brandaris. De activiteiten op de 19de augustus waren het startschot voor de evenmenten die zich afspeelden in de herdenkingsweek. De openingshandeling werd verricht door niemand minder dan de Admiraal der Nederlandse zeestrijdkrachten, Luitenant Generaal Rob Verkerk. Als speciale gast namens de Britse Marine was aanwezig Kolonel Steve Francis, afgezant van de First Sea Lord en Chief of Naval Staff Sir Philip Jones.

Opening van de herdenkingsweek op 19 augustus 2016 op Vlieland, Captains Dinner en herdenkingsdienst Terschelling

Het Captains Dinner op de sleepboot de Holland

Herdenkingsdienst in de Westerkerk en wandeling naar het brandlaagmonument

Indrukwekkende herdenkings- 3d Beeld, geluid en Videomapping show op de Brandaris.

Beelden
VorigeHistorische markt